Montage

Scène-overgangen

Er zijn verschillende manieren om van de ene scène naar de andere scène te monteren. Klik hieronder voor meer uitleg per overgang.

Dissolve:

Dit is een effect wat je gebruikt bij het wisselen van een shot. Hierbij vloeit het ene shot over in het andere en beiden zijn zichtbaar. Ze vloeien eigenlijk door elkaar heen naar het volgende shot.

Fade-in/Fade-out:

Bij een fade-in komt de scène langzaam vanuit een zwart (of wit) beeld tevoorschijn. Dit wordt vaak gebruikt om de overgang tussen twee beelden minder hard te maken. Het tegengestelde heet fade-out.

Jump cut:

Het naast elkaar monteren van twee filmbeelden die hetzelfde onderwerp tonen, maar verschillend zijn in tijd. Daardoor wordt een 'sprongeffect' bereikt.

Wipe:

Hierbij lijkt het alsof een lijn over het scherm beweegt die het eerste shot wegduwt en het volgende shot gelijk in beeld brengt.