Montage

Editor

Iemand die de film monteert. Hij knipt en plakt alle filmbeelden en zorgt voor de juiste bewerking en samenstelling totdat de film klaar is voor vertoning.